Brain Booster

Brain Booster

อ่านหนังสือที่บ้านหรือร้านกาแฟดีนะ?

ในปี 1975 นักจิตวิทยาชื่อ D.R. Gooden และ A.D. Baddeley ได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาว่าสภาพแวดล้อมส่งผลต่อความจำของเราอย่างไร

พวกเขาให้นักดำน้ำ 2 กลุ่มท่องจำคำทั้งหมด 36 คำขณะดำน้ำลึก 6 เมตร

หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง นักวิจัยได้ทดสอบความจำของพวกเขา

โดยกลุ่มแรกทดสอบบนบก ส่วนกลุ่มที่สองทดสอบใต้น้ำ

ผลลัพธ์พบว่า กลุ่มที่ทดสอบใต้น้ำสามารถจำคำได้มากกว่ากลุ่มที่ทดสอบบนบกถึง 30%

จากการทดลองนี้ นักวิจัยได้ข้อสรุปว่า ความจำของเราจะดีขึ้นเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับตอนที่เราเรียนรู้ข้อมูลนั้น

สภาพแวดล้อมที่เรารับรู้ด้วยรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่จะช่วยเตือนให้เรานึกถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น

นั่นหมายความว่า ถ้าเราอยากทำข้อสอบให้ดี เราควรนั่งอ่านหนังสือในห้องที่จะใช้สอบ

แต่ในชีวิตจริงเราคงไม่สามารถทำแบบนั้นได้

ในปี 1978 นักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งคือ Smith, Glenberg และ Bjork ได้ทำการทดลองเพิ่มเติม

พวกเขาอยากรู้ว่าความจำของเราจะเป็นอย่างไร ถ้าเราท่องจำข้อมูลเดียวกัน 2 รอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

นักวิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกต้องจำคำทั้งหมด 40 คำในห้องเดิมทั้ง 2 รอบ ส่วนกลุ่มที่ 2 ต้องจำคำในห้องที่แตกต่างกัน คือ รอบแรกจำในห้องแคบๆ รกๆ ไม่มีหน้าต่าง และรอบที่ 2 จำในห้องที่สะอาด เป็นระเบียบ มีหน้าต่างมองเห็นสนามหญ้า

หลังจากนั้น นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มต้องมาทดสอบความจำในห้องเรียนปกติ

ผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ 2 ทำคะแนนได้มากกว่ากลุ่มแรกถึง 40%

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของ Smith & Vela ในปี 2001 ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ช่วยเพิ่มความสามารถในการจำและประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้น

พวกเขาพบว่าการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายสามารถกระตุ้นสมองในบริเวณต่างๆ ทำให้เราจำข้อมูลได้ดีขึ้น

Smith และ Vela ได้รวบรวมผลการวิจัยจากหลายๆงานวิจัย พบว่าการที่เราเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือที่บ้าน, ที่โรงเรียน, หรือที่ร้านกาแฟ จะช่วยให้สมองสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลกับสิ่งรอบตัวได้มากขึ้น

เมื่อเราจำเป็นต้องดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ สมองจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมยังช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวและลดความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในที่เดิมๆ ตลอดเวลา

คำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่

การที่ลูกๆ ของเราจะเรียนหนังสือได้ดีขึ้น นอกจากการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์และเวลาแล้ว สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถนำแนวคิดจากงานวิจัยนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของลูกๆ ได้ โดยลองเปลี่ยนที่อ่านหนังสือของลูกๆ บ้าง เช่น

  1. บ้าน: จัดพื้นที่เงียบสงบสำหรับการอ่านหนังสือ มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งรบกวน
  2. ร้านกาแฟ: บรรยากาศสบายๆ และกลิ่นหอมของกาแฟสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเรียนรู้ได้
  3. ห้องสมุด: เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้
  4. สวนสาธารณะ: การเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติจะช่วยให้สมองผ่อนคลายและเปิดรับข้อมูลใหม่ๆได้ดีขึ้น

 

การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ลูกๆ ของเราจำข้อมูลได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้อีกด้วย

ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ แล้วพบกันตอนหน้าครับ

   References

  1. Gooden, D. R., & Baddeley, A. D. (1975). Context-dependent memory in two natural environments: On land and underwater. British Journal of Psychology, 66(3), 325-331.
  2. Smith, S. M., Glenberg, A. M., & Bjork, R. A. (1978). Environmental context and human memory. Memory & Cognition, 6(4), 342-353.
  3. Smith, S. M., & Rothkopf, E. Z. (1984). Contextual enrichment and distribution of practice in the classroom. Cognitive Psychology, 16(3), 341-356.
  4. Smith, S. M., & Vela, E. (2001). Environmental context-dependent memory: A review and meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 8(2), 203-220.