Brain Booster

Brain Booster

 

ทำไมเราถึงลืมสิ่งที่เพิ่งเรียนมา?

ทำไมเราถึงลืมสิ่งที่เพิ่งเรียนมา?

คุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้มาไม่นานถึงหายไปจากความทรงจำของเราอย่างรวดเร็ว? ความจริงที่น่าสนใจคือ เกือบ 80% ของสิ่งที่เราเรียนรู้จะหายไปจากความทรงจำภายใน 48 ชั่วโมงแรก แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

การทดลองของ Dr. Hermann Ebbinghaus

ในปี 1880 Dr. Hermann Ebbinghaus นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ได้ทำการทดลองสำคัญเกี่ยวกับความทรงจำและการลืม โดยใช้ตัวเขาเองเป็นผู้ทดลอง เขาต้องการทราบว่าตัวเองจะสามารถจดจำข้อมูลที่พบครั้งแรกได้นานขนาดไหน

วิธีการทดลอง

Dr. Ebbinghaus ใช้วิธีการจำพยางค์แปลกๆ ที่ไม่มีความหมาย เช่น “pon”, “daus”, “dor”, “gim”, “ke4k”, “be4p”, “bCn”, และ “hes” เพื่อไม่ให้เกิดการเชื่อมโยงกับคำที่มีความหมายหรือประสบการณ์เดิม ผลลัพธ์จากการทดลองของเขาพบว่าความทรงจำจะค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา และกราฟนี้ถูกเรียกว่า “Forgetting Curve”

Forgetting Curve

จากกราฟ คุณจะเห็นได้ว่า หากไม่ทำอะไรกับสิ่งที่เพิ่งเรียนรู้ ความทรงจำนั้นจะหายไปเกิน 50% ภายในชั่วโมงแรกเท่านั้น แม้ว่าการทดลองของ Dr. Hermann อาจดูไม่น่าเชื่อถือเพราะเขาใช้เพียงตัวเองเป็นผู้ทดลอง แต่ในปี 2015 นักวิจัย Jaap M. J. Murre และ Joeri Dros ได้ทำการทดลองเลียนแบบและได้ผลลัพธ์ไปในทางเดียวกัน

วิธีการต่อสู้กับ Forgetting Curve

เมื่อเรารู้แบบนี้แล้ว เราควรทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเองจำสิ่งที่เรียนมาได้ดีขึ้น? วิธีที่ดีกว่าคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่า “Spaced Repetition” หรือการทบทวนแบบเว้นช่วง โดยวิธีนี้คือการอ่านและทบทวนสิ่งที่เรียนรู้เป็นระยะๆ แทนการอ่านต่อเนื่องนานๆ

เทคนิคการทบทวนแบบ Spaced Repetition

Dominic O’Brien แชมป์โลกความจำแนะนำให้ทบทวนดังนี้:

  1. ทวนทันทีหลังจากเรียนรู้
  2. ทวนหลังจาก 24 ชั่วโมง
  3. ทวนหลังจาก 1 สัปดาห์
  4. ทวนหลังจาก 1 เดือน
  5. ทวนหลังจาก 3 เดือน
 

ถ้าน้องๆจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการสอบ น้องคงไม่มีเวลาทบทวนทันทีหลังจากเรียน เพราะน้องต้องเรียนคาบต่อไป อีกทั้งน้องคงไม่สามารถทวนรอบที่ 5 ในอีก 3 เดือนได้ เพราะน้องคงสอบไปแล้ว

ดังนั้นการทวนครั้งที่ 1 อาจเป็นหลังจากกลับถึงบ้าน น้องควรทบทวนสิ่งที่เรียนมาในวันนั้นทันที ส่วนครั้งที่ 4 และ 5 อาจเป็นหลังจากครั้งที่ 3 ทุกสัปดาห์เลยก็ได้ครับ

สรุป

การทบทวนหลายครั้งอาจดูยุ่งยาก แต่ความจริงการทบทวนครั้งหลังๆ จะใช้เวลาน้อยลง เพราะคุณเริ่มจำได้มากขึ้นเรื่อยๆ

ที่สำคัญคือ การทบทวนไม่ใช่แค่อ่านทบทวน แต่ต้องฝึกนึกข้อมูลนั้นออกมา ซึ่งอาจใช้การทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเก่าช่วยได้

แล้วพบกันใหม่ครับ 🙂

Refences

1. Murre, J. M. J., & Dros, J. (2015). Replication and Analysis of Ebbinghaus’ Forgetting Curve

2. Ebbinghaus, H. (1885). Memory: A Contribution to Experimental Psychology.