Brain Booster

Brain Booster

Go Booster

หมากล้อมคืออะไร?

หมากล้อมเป็นเกมส์กระดานที่มีมานานกว่า 5,000 ปี ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศจีน หมากล้อมเป็นเกมส์ที่จักรพรรดิ, นักปราชญ์ และแม่ทัพในสมัยนั้นเล่นกันอย่างแพร่หลาย

หมากล้อมไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมส์กระดาน แต่มันช่วยขัดเกลาทั้งความคิดและจิตใจของผู้เล่นไปพร้อมๆกัน

ผู้คิดค้นหมากล้อมนั้นไม่ปรากฏแน่ชัด แต่มีการคาดหมายว่าพระเจ้าเหยาคิดค้นหมากล้อมขึ้น เพื่อสอนลูกให้รู้จักกับวินัย, สมาธิ และความสมดุล

ทำไมเราถึงควรเรียนหมากล้อม

หมากล้อมช่วยพัฒนาสมอง

หมากล้อมเปรียบเหมือนโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน

นอกจากน้องจะต้องฝึกทักษะในการวางแผนการแก้ปัญหาและการคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้ว ยังต้องฝึกใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วย

การเล่นหมากล้อมจึงช่วยพัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา น้องต้องฝึกทักษะการแก้ปัญหา

หมากล้อมช่วยสอนแนวคิดในการใช้ชีวิต

ในเกมส์หมากล้อม การมุ่งแต่จะเอาชนะ จะทำให้เราพ่ายแพ้ แต่ถ้าเราเล่นแบบไม่อยากให้แพ้ เรากลับจะชนะ นี่เป็นแนวคิดที่คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (อดีต CEO ของ 7-11) กล่าวถึงการเล่นหมากล้อม

หมากล้อมเป็นเกมส์ยาว เหมือนกับชีวิตของเรา ถ้าเราเล่นโดนการอยากจะเอาชนะสั้นๆ เอาชนะไวๆ เราอาจจะแพ้ในเกมส์ยาว

เปรียบเหมือนการชนะศึก แต่แพ้สงคราม

หมากล้อมช่วยฝึกการวางกลยุทธ์

ในการเล่นหมากล้อม น้องต้องวางนโยบาย กลยุทธ์ และแทคติค

น้องต้องวางแผนในภาพใหญ่ก่อน และค่อยๆย่อยลงมาเป็นแผนที่เล็กลง เมื่อน้องฝึกจนเชี่ยวชาญ น้องจะสามารถนำแนวคิดการวางแผนในภาพใหญ่, กลางและเล็ก ไปปรับใช้ในชีวิตได้

หมากล้อมช่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์และจิตใจ

ในขณะที่น้องกำลังเล่นหมากล้อม น้องจะถูกท้าทายด้วยอารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความโลภความโกรธความกลัว หรือความรู้สึกผิดหวัง 

น้องไม่มีทางเล่นได้ดี ถ้าโดนครอบงำด้วยอารมณ์เหล่านี้ การฝึกเล่นหมากล้อม เป็นการฝึกจิตใจและความอดทนไปในตัว ถ้าอยากเล่นได้ดีขึ้น ต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้

หมากล้อมช่วยฝึกสมาธิ

ในโลกที่เต็มไปด้วยวิดีโอสั้นๆไม่ถึง 1 นาที มันสอนให้เราจดจ่อได้น้อยลงทุกวัน

การเล่นหมากล้อม กระดาน อาจใช้เวลา 1-3 ชั่วโมงในการเล่น

การฝึกหมากล้อมอย่างต่อเนื่อง จะทำให้น้องๆสามารถจดจ่อกับสิ่งสำคัญได้นานขึ้น

ประวัติครูผู้สอน

กมล สันติพจนา (กอล์ฟ)

นักกีฬาทีมชาติไทย The 19th Asian Games Hangzhou 2022 

ระดับฝีมือ 5 ดั้ง

 • โค้ชหมากล้อม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2015-ปัจจุบัน)
 • โค้ชหมากล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2014)
 • โค้ชหมากล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2013)
 • สอนวิชาหมากล้อม The Newton Sixth Form School
 •  สอนหมากล้อมในหลักสูตร Advanced Retail Management (ARM)
 •  

การแข่งขันรายการ International

 • นักกีฬาทีมชาติไทย The 19th Asian Games Hangzhou 2022
 • ชนะเลิศ ประเภททีม รายการ The 1st Vietnam Ciaolink Team-Go Tournament (2018)
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม รายการ The 1st– 2nd Golden Panzhou Cup CHINA-ASEAN Go Invitational Tournament (2017-2018)
 • ชนะเลิศ รายการ The 3rd South East Asia Go Championship (2016)
 • รองชนะเลิศอันดับ 5 ประเภททีม รายการ The 3rd Silk Road International City Weiqi Open (2016)
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ The 18th Yan Huang World Chinese Weiqi Invitational Tournament (2016)
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ The 15th Yan Huang World Chinese Weiqi Invitational Tournament (2013)
 • ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ  The 1st World Mind Sport Games (2008), The 31st World Amateur Go Championship (2010), etc.

การแข่งขันรายการระดับชาติและภายในประเทศ

 • 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  (2007-2023)
 • ชนะเลิศ รายการ Thailand Go League (2016, 2019, 2021)
 • รางวัล Best Thai ประเภท High Dan-Professional รายการ Mama Cup Go International Championship (2017-2018)
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท High Dan รายการ Go Festival Tournament 2017
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท High Dan รายการ The 20th Thailand Open Go Tournament (2017)
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท High Dan รายการ The 20th  Thailand Open Go Tournament (2017)
 • ชนะเลิศ ประเภท Dan รายการ Executive Triple Go (2014-2015)
 • 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (2009-2013)
 • ชนะเลิศ ประเภท Dan รายการ Kasetsart Go Open 2012
 • ชนะเลิศ ประเภท Dan การแข่งขันหมากล้อมย่าโม อบจ.เกมส์ ครั้งที่ 5 (2012)
 • ชนะเลิศ ประเภท Dan รายการ Retailink Go Open 3/2010
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Thailand Pair Go Championship 2008 – 2010
 • ชนะเลิศ ประเภททีม การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (U-GO) ครั้งที่ 13-14 (2008-2009)
 •  รางวัล Best Thai ประเภท Dan รายการ The Mall – True Visions Go International Championship (2008-2009)
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Dan รายการ Retailink Go Open 1/2009
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Dan รายการ Retailink Go Open 2/2009
 • 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (2008)
 • ชนะเลิศ ประเภท Premier Gold การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10-11 (2007-2008)
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท High Dan รายการ The 12th Thailand Open Go Tournament (2008)